UBTV Quốc hội xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Đăng bởi Vũ Phương

27/04/2021 16:53

Chiều 27/4, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

  Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo trước UBTVQH về đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

  Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với các nội dung về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, công tác nhân sự và quyết định một số nội dung khác.

  Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là dịp để Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước tổng kết hoạt động trong 5 năm vừa qua mà còn kiện toàn một bước nhiều nhân sự chủ chốt trong bộ máy nhà nước, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Thành công của kỳ họp tiếp tục thể hiện sự lãnh đạo kịp thời của Đảng; sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp hiệu quả giữa Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan; sự đoàn kết, đồng lòng, tích cực, chủ động, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; sự quan tâm, ủng hộ, giám sát chặt chẽ của cử tri và Nhân dân cả nước; sự tận tụy, trách nhiệm của bộ máy tham mưu, giúp việc; sự tham gia, đưa tin kịp thời, chính xác của các cơ quan thông tấn, báo chí.

  Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ảnh: Quochoi.vn

  Về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cả nước tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được trên các mặt công tác, phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra những kiến nghị, đề xuất cụ thể, sát thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng.

  Quốc hội đã dành khá nhiều thời gian để thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cho rằng, các báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, toàn diện, thể hiện trách nhiệm cao của các cơ quan trước Quốc hội, trước cử tri và Nhân dân cả nước.

  Quốc hội cơ bản tán thành với những đánh giá, nhận định trong các báo cáo và khẳng định, trong suốt nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự ủng hộ, quan tâm và giám sát của Nhân dân, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

  Các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích, đánh giá sâu sắc, bổ sung nhiều nhận định khách quan, sát thực về kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của mỗi cơ quan, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; trong đó, yêu cầu các cơ quan cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Các nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn có cơ cấu hợp lý, là những người có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, có tư duy đổi mới. Ảnh: Quochoi.vn

  Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, về công tác nhân sự, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Các nhân sự được bầu hoặc phê chuẩn có cơ cấu hợp lý, là những người có năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, có tư duy đổi mới; đồng thời, bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển. Các vị đại biểu Quốc hội đã nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng đảm nhận các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tiếp tục đưa đất nước đạt được những thành tựu mới, quan trọng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

  Kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Dự án luật, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, phân tích, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung hợp lý, góp phần hoàn thiện dự án, dự thảo.

  Việc tiếp thu, giải trình thuyết phục đã tạo điều kiện thuận lợi để luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Luật này sẽ là cơ sở để khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; Nghị quyết thí điểm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng lớn của chính quyền Thủ đô,…

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Quochoi.vn 

  Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, chương trình kỳ họp được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Công tác điều hành khoa học, linh hoạt, bảo đảm liên tục, ổn định, thông suốt, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tạo được sự đồng thuận cao trong việc quyết định các nội dung kỳ họp.

  Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác. Việc tiếp thu, giải trình được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, thuyết phục, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội bảo đảm sự thận trọng, phù hợp với từng nội dung cụ thể.

  Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội hoạt động tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, đóng góp tích cực, có chất lượng vào việc hoàn thành các nội dung của kỳ họp.

  Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tốt, hình thức đa dạng, phong phú, nhanh chóng, kịp thời, có định hướng rõ ràng, phản ánh, chuyển tải đầy đủ diễn biến kỳ họp. Nhiều phiên họp quan trọng được phát thanh, truyền hình trực tiếp, đặc biệt là Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, thể hiện sự công khai, minh bạch thông tin đến cử tri và Nhân dân.

  Công tác phục vụ tài liệu, cung cấp thông tin tư liệu được thực hiện chu đáo, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, thuận tiện, hiệu quả và đúng quy định.

  Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV như một số báo cáo về tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá sâu hơn những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; một số nội dung cần thể hiện cô đọng, khái quát hơn, tránh sự trùng lặp.

  Việc bố trí thời gian thực hiện công tác nhân sự có nội dung chưa thực sự hợp lý, cần nghiên cứu cách thức bố trí sắp xếp, điều chỉnh chương trình phù hợp hơn để sử dụng hiệu quả thời gian làm việc.

  Trên cơ sở kết quả tổng kết kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và dư luận, cử tri cả nước để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội. Đồng thời, đề nghị các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình.

  Vũ Phương