Nghệ nhân Lê Ngọc Thạch: Hành trình đưa tinh hoa gốm sứ Bát Tràng hội nhập và phát triển

Nghệ nhân Lê Ngọc Thạch: Hành trình đưa tinh hoa gốm sứ Bát Tràng hội nhập và phát triển

Nghệ nhân Lê Ngọc Thạch là đời thứ 16 trong gia đình có truyền thống làm gốm tại Bát Tràng. Tiếp xúc với gốm sứ từ nhỏ, tình yêu gốm đã ngấm vào ký ức, máu thịt anh.