Quỹ tình thương Sài Gòn - Vì một tương lai không có người vô gia cư

Quỹ tình thương Sài Gòn - Vì một tương lai không có người vô gia cư

Quỹ tình thương Sài Gòn là chương trình quỹ vì người vô gia cư trong thành phố. Những hoạt động thiện nguyện truyền tải thông điệp ý nghĩa của quỹ tình thương thường xuyên được thực hiện. Người vô gia cư sẽ có cơ hội mới để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn của mình.