Artist Thành Gốm Việt

Đăng bởi CT

08/08/2023 09:04

Ông Nguyễn Trung Thành (Artist Thành Gốm Việt) sinh ngày 2/9/1979 tại Lập Thạch Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ ông đã có khiếu kinh doanh, luôn là tấm gương cho mọi học sinh cùng lứa tuổi vì khả năng vượt khó thay đổi số phận.

  Hiện nay, ông Nguyễn Trung Thành là người sáng lập 1102 Capital Holding, Gốm Gia Tộc Việt, Trung Tâm Ngàn Năm Gốm Việt, phó chủ tịch Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt vào Chủ tịch Viện Chuyển đổi số ASEAN.

  Ông Nguyễn Trung Thành được xem như người “truyền cảm hứng”, giúp tạo dựng giá trị xứng tầm cho nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. Cũng từ đó, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước gọi ông là Artist Thành Gốm Việt như một sự tôn vinh những đóng góp của ông với việc bảo tồn và phát triển những giá trị của Gốm Việt!  

  Dưới đây là một số hình ảnh và hoạt động của Artist Thành Gốm Việt:

  e8135b59-bc88-4eca-b919-0540805d0d3e-1691406329.jpeg

  8d0a5b85-a7a8-426d-90fd-0d1b5a3a71ec-1691406301.jpeg

  a25f485d-c0f1-4dc9-9a96-9dc136e98950-1691406275.jpeg

  bfd2b9a3-8ed6-46f8-80f6-b29996f40f7d-1691406247.jpeg

  400709e9-1b94-4a3f-8680-3e5696ab4108-1691406220.jpeg

  f68fa1b1-d2b6-4d69-a656-74cae2c45609-1691377156.jpeg

  b18cacc6-39f1-404e-b658-3b0281f01f29-1691377095.jpeg

  7e553f66-0aa7-43e1-8ce3-49ce623c7941-1691377063.jpeg

  9f2fb8dc-0cde-4e50-8d0b-e1b0d0069f85-1691377041.jpeg

  f8c9f8c5-1419-44fe-a41f-d385f6162f84-1691376549.jpeg

  b4d04842-98b8-4471-8976-1be20187bc02-1691376437.jpeg

  c1070d5c-81a8-4b5b-8ad6-3be84064d0bc-1691376412.jpeg

  111992df-10d7-4035-952a-ecc0f2ae35b0-1691376393.jpeg

  a7441d8f-5da2-45f4-b941-684a58d0cb80-1691376372.jpeg

  135a4b26-07ae-4aad-9b81-f976c8b4b6eb-1691376223.jpeg

  5db262eb-926a-45cc-a965-206d9cca2d1a-1691376191.jpeg

  z4581176168662-f82bc8d14a6e2f3f65813bde8efda962-1691373451.jpg

  z4581176168782-6edad0f9570a5ab5b8405bae4d408968-1691373451.jpg

  z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg

  z4581176075170-7605049bbf096db4b09fddb75c03de4f-1691373453.jpg

  z4581176091518-4f3a25a28e957942bf8dffe474113bcd-1691373453.jpg

  z4581176099009-f51902c34e59ca865e5bcda2509572c8-1691373453.jpg

  z4581176071499-c81aace18c89e4b996cd112c069e59d9-1691373453.jpg

  z4581176074938-104a41be0b0fdfe37492977699ab6e14-1691373453.jpg

  z4581176082352-4b5d15f8c0fd90ea792ce38d8ad1358c-1691373453.jpg

  z4581176196699-02cdc2c2524bf70b7734a1980909b085-1691373454.jpg

  z4581176205688-6d7e8cac9425f92c004f244839d9a4dd-1691373454.jpg

  z4581176178862-341eb23ab07b329789a3a676359340e9-1691373454.jpg

  z4581176185809-37d91adc97c930655676edab96d50996-1691373455.jpg

  z4581176213894-ebfaec3f09424f93e3fc3a92ed163e68-1691373455.jpg

  z4581176216416-f5703ebf42b4c9897ee3d07fe3c802fe-1691373455.jpg

  z4581176219804-41040e26e5b0a96880e651fb6dc41616-1691373455.jpg

  z4581176212676-4b1ebf8b32419dadaaf09b2ac1de7526-1691373456.jpg

  z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg

  z4581176193643-50a7a772532ecd37690e1b145c2e3fee-1691373455.jpg

  z4581176095950-8b558c5a54816bfb9f16a976116888d0-1691373455.jpg

  z4581176076501-720f4d8c39d9795456f7520aa3f71a0e-1691373456.jpg

  z4581176212845-4f1595a614d9881039c9306a3d04e758-1691373456.jpg

  z4581176224783-32778864df1246d7f6d91a76304eac5a-1691373456.jpg

   

  CT
  Bạn đang đọc bài viết "Artist Thành Gốm Việt" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP.